1. P r i v a t e l e v e n s s f e e r​


Voor VakBeursReizen.com is de eerbiediging van uw private levenssfeer een prioriteit. Wij verzekeren u dat uw gegevens in volledige overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens verwerkt zullen worden. 

Met de persoonlijke gegevens die u ons geeft, kunnen wij gunstig antwoorden op de verzoeken die u tot ons richt wanneer u de website bezoekt en kunnen we u geregeld op de hoogte houden van activiteiten en nieuwe diensten van VakBeursReizen.com alsmede van product- of dienstaanbiedingen die uw belangstelling kunnen opwekken.
Als u niete ermee instemt dat wij uw gegevens gebruiken voor direct marketingacties, gelieve ons dan een e-mail te sturen.

Uw gegevens kunnen worden overgemaakt aan organisaties die verbonden zijn met VakBeursReizen.com opdat zij u product- of dienstaanbiedingen zouden kunnen zenden, indien u daartoe de toestemming geeft aan VakBeursReizen.com.

U beschikt steeds over het recht de gegevens te raadplegen en te verbeteren alsmede er verzet tegen aan te tekenen. Hebt u vragen betreffende de bescherming van uw persoonlijke gegevens, contacteer ons dan met een e-mail naar de verantwoordelijke van de gegevensverwerking op het volgende adres: 

          VakBeursReizen.com
          Marcel Auburtinlaan 37 bus 3
          2600 Antwerpen - Berchem (België)


U kunt het openbaar register voor verwerking van persoonlijke gegevens raadplegen, via de
Commissie voor Bescherming van de Private Levenssfeer, op het volgende adres: 

         Commissie Bescherming v/d Private Levenssfeer
         Poelaertplein 3
         1000 Brussel
         www.robinsonlist.be

VakBeursReizen.com maakt gebruik van "cookies". "Cookies" zijn kleine bestanden afkomstig van een webserver die u gebruikt. Zij worden op de harde schijf van uw computer geplaatst. In ons geval onthouden de cookies uw taalkeuze, zodat u later sneller toegang heeft tot de website en uw bezoek vlotter verloopt. Deze gegevens worden voor een beperkte periode van één jaar op uw computer bewaard. 

U kunt de configuratie van uw PC aanpassen om cookies te weigeren. 

Bij het aansluiten op een site, worden sommige gegevens, navigatievariabelen genaamd, automatisch door de browser van de internetsurfer verzonden naar de site. Deze gegevens vermelden het TCP/IP-adres (een nummer waarmee men uw computer op het netwerk kan identificeren), het merk en de versie van de browser en van het besturingssysteem en de laatst geraadpleegde webpage. 

VakBeursReizen.com zal deze gegevens hoe dan ook niet gebruiken.

Om te vermijden dat iemand ongeoorloofd toegang zou krijgen tot uw gegevens, past VakBeursReizen.com strenge veiligheidsprocedures toe voor het bewaren en verspreiden van de
gegevens die u ons overmaakt. 
2. I n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m 


© Copyright 2005 - VakBeursReizen.com

Heel de inhoud van VakBeursReizen.com, met inbegrip van de teksten, grafieken, logo's, 
knoppen, afbeeldingen, HTML-code, database en iconen, is beschermd door auteursrechten en door de rechten van de producent van een database. 

De vormgeving van deze site (plan, keuze en schikking van de rubrieken, organisatie van de
gegevens,...) is beschermd door auteursrechten. VakBeursReizen.com kan het gebruik van een deel van een tekst, de volledige website of van kwalitatief of kwantitatief substantiële stukken verbieden.
De Belgische wet van 31 augustus 1996 betreffende de juridische bescherming van databases (omgezet in de Europese richtlijn nr. 96/9/CE) bepaalt dat inbreuk op deze rechten voorwerp is van straffen, gaande tot € 50.000 geldboete en, ingeval van herhaling, tot twee jaar gevangenisstraf. 

Bepaalde namen, kenmerken, en logo's op de website zijn gedeponeerde merken of handelsnamen, die eigendom zijn van VakBeursReizen.com of van hun respectieve eigenaars. 

Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of welk gebruik ook van het geheel of van de beschermde elementen van de website, onder eender welke vorm en met eender welk middel, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VakBeursReizen.com. Elk verzoek in dit verband kan gericht worden aan ons.

In geen enkel geval kan VakBeursReizen.com verantwoordelijk gehouden worden tegenover bezoekers van de website van VakBeursReizen.com voor klachten of rechtsvorderingen die tegen deze welk element van de inhoud van de website of n van de producten of diensten die de site aanbiedt, inbreuk zou plegen op n van zijn intellectuele rechten.

3. A a n s p r a k e l i j k h e i d

Onderhavige site werd met de grootste zorg ontwikkeld. Het is een informatieve en evoluerende site. VakBeursReizen.com kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt zou kunnen worden door het gebruik ervan. 

VakBeursReizen.com kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van externe websites die een hypertekst-link geven naar de site van VakBeursReizen.com of waarnaar de site van VakBeursReizen.com een link voorziet.
VakBeursReizen.com
Studiereizen naar internationale vakbeurzen 
sinds 2005
Offerte aanvragen vakbeurs reis