Beleid


1. Private levenssfeer
2. Intellectuele eigendom
3. Aansprakelijkheid


1. P r i v a t e   l e v e n s s f e e r


Voor "CeBIT bus Hannover" is de eerbiediging van uw private levenssfeer een prioriteit. Wij verzekeren
u dat uw gegevens in volledige overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van per-
soonlijke gegevens verwerkt zullen worden. 

Met de persoonlijke gegevens die u ons geeft, kunnen wij gunstig antwoorden op de verzoeken
die u tot ons richt wanneer u de website bezoekt en kunnen we u geregeld op de hoogte houden
van activiteiten en nieuwe diensten van "CeBIT bus Hannover"  alsmede van product- of dienstaan-
biedingen die uw belangstelling kunnen opwekken.
Als u niete ermee instemt dat wij uw gegevens gebruiken voor direct marketingacties, gelieve ons
dan een e-mail te sturen.

Uw gegevens kunnen worden overgemaakt aan organisaties die verbonden zijn met CeBITbusHannover
opdat zij u product- of dienstaanbiedingen zouden kunnen zenden, indien u daartoe de toe-
stemming geeft aan "CeBIT bus Hannover".

U beschikt steeds over het recht de gegevens te raadplegen en te verbeteren alsmede er verzet
tegen aan te tekenen. Hebt u vragen betreffende de bescherming van uw persoonlijke gegevens,
contacteer ons dan met een e-mail naar de verantwoordelijke van de gegevensverwerking op het volgende adres: 

​    www.CeBITbusHannover.com 
    Marcel Auburtinlaan 37 bus 3
    2600Antwerpen - Berchem (België)
U kunt het openbaar register voor verwerking van persoonlijke gegevens raadplegen, via de
Commissie voor Bescherming van de Private Levenssfeer, op het volgende adres: 

    Commissie voor Bescherming van de Private Levenssfeer
    Poelaertplein 3
    1000 BRUSSEL
    www.robinsonlist.be

"CeBIT bus Hannover" maakt gebruik van "cookies". "Cookies" zijn kleine bestanden afkomstig van 
een webserver die u gebruikt. Zij worden op de harde schijf van uw computer geplaatst. In ons
geval onthouden de cookies uw taalkeuze, zodat u later sneller toegang heeft tot de website
en uw bezoek vlotter verloopt. Deze gegevens worden voor een beperkte periode van één 
jaar op uw computer bewaard. 

U kunt de configuratie van uw PC aanpassen om cookies te weigeren. 

Bij het aansluiten op een site, worden sommige gegevens, navigatievariabelen genaamd, auto-
matisch door de browser van de internetsurfer verzonden naar de site. Deze gegevens ver-
melden het TCP/IP-adres (een nummer waarmee men uw computer op het netwerk kan iden-
tificeren), het merk en de versie van de browser en van het besturingssysteem en de laatst 
geraadpleegde webpage. 

"CeBIT bus Hannover" zal deze gegevens hoe dan ook niet gebruiken.

Om te vermijden dat iemand ongeoorloofd toegang zou krijgen tot uw gegevens, past "CeBIT
bus Hannover" strenge veiligheidsprocedures toe voor het bewaren en verspreiden van de
gegevens die u ons overmaakt. 


2. I n t e l l e c t u e l e  e i g e n d o m 


© Copyright 2004 - www.CeBITbusHannover.com

Heel de inhoud van www.CeBITbusHannover.com, met inbegrip van de teksten, grafieken, logo's, 
knoppen, afbeeldingen, HTML-code, database en iconen, is het intellectueel bezit van 1° Assistance
en is beschermd door auteursrechten en door de rechten van de producent van een database. 

De vormgeving van deze site (plan, keuze en schikking van de rubrieken, organisatie van de
gegevens,...) is beschermd door auteursrechten. 1° Assistance kan het gebruik van een deel van
een tekst, de volledige website of van kwalitatief of kwantitatief substantiële stukken verbieden.
De Belgische wet van 31 augustus 1996 betreffende de juridische bescherming van databases 
(omgezet in de Europese richtlijn nr. 96/9/CE) bepaalt dat inbreuk op deze rechten voorwerp
is van straffen, gaande tot € 50.000 geldboete en, ingeval van herhaling, tot twee jaar gevangenisstraf. 

Bepaalde namen, kenmerken, en logo's op de website zijn gedeponeerde merken of handelsnamen, die eigendom zijn van www.CeBITbusHannover.com of van hun respectieve eigenaars. 

Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of welk gebruik ook van het geheel of van de beschermde elementen van de website, onder eender welke vorm en met eender welk middel, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van www.CeBITbusHannover.com. Elk verzoek in dit verband kan gericht worden aan ons.

In geen enkel geval kan www.CeBITbusHannover.com verantwoordelijk gehouden worden tegenover bezoekers van de website van www.CeBITbusHannover.com voor klachten of rechtsvorderingen die tegen deze welk element van de inhoud van de website of n van de producten of diensten die de site aanbiedt,inbreuk zou plegen op n van zijn intellectuele rechten.

3. A a n s p r a k e l i j k h e i d

Onderhavige site werd met de grootste zorg ontwikkeld. Het is een informatieve en evoluerende
site. "CeBIT bus Hannover"  kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die
rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt zou kunnen worden door het gebruik ervan. 

"CeBIT bus Hannover" kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van externe
websites die een hypertekst-link geven naar de site van "CeBIT bus Hannover" of waarnaar de site
van "CeBIT bus Hannover" een link voorziet.

www.CeBITbusHannover.com is een project van www.webSHOPtraining.com


Klik hier om naar boven te gaan.
www.CeBITbusHannover.com | Tel. +32 473 98 98 87 | Marcel Auburtinlaan 37 | 2600 Antwerpen (België)
SocialTwist Tell-a-Friend
CeBIT 2017 bus logo background
CeBIT Hannover 2016
CeBIT Messe 2016
CeBIT bus Hannover
CeBIT 2016
CeBIT 2016 IT fair
CeBIT 2018 logo
CeBIT 2018 hostess
CeBIT fair visitors 2018
CeBIT 2018 Bus Hannover Nederlands
CeBIT 2018 bus Hannover witte cursor pijl
CeBIT 2018 bus Hannover English
CeBIT bus 2018
CeBIT Hannover 2018
CeBIT 2018 bus Hannover witte cursor pijl
CeBIT fair 2018
CeBIT bus Hannover 2018
bus
Hannover
2019
Start
   Contact
   CeBIT busreizen 2019

Bestel info
   Tarieven
   Betaal na factuur
                    of
   Reserveer + online betalen
   120 % fiscaal aftrekbaar
   Voorwaarden
   5 Garanties
   6 voordelen
   Cadeaubon
   FAQ

Reis info
   Voordeel Linkedin-gebruikers
   Reisvergelijking
   Planning
   Overlevingspakket
   In -en uitstapplaatsen
   Reistraject
   Overnachting    
   Foto's & statistieken
   Video

CeBIT 2019 info
   CeBIT 2019
   CeBIT tips
   Belgische standhouders
   Nederlandse standhouders

Algemene info
   Doelgroepen
   Referenties
   Online enquete + resultaten
   Sponsoring   
   Links
   Jobs
   Sitemap
   Beleid

© 2004 All rights reserved
Busreis naar computerbeurs CeBIT Hannover 2019 (woensdag 26 juni of maatwerk)